Årsmøte

IF Ørn avholder årsmøte tirsdag 28. mars kl 18:30 på Jarseng. Se hele nyheten for agenda.

Årsberetninga er nå lagt ut og kan leses på linken under.

Forslag til ny organisasjonsplan som legges fram på årsmøtet ligger også i link under

Klikk på bildet for å vise det større - Logo IF Ørn


IF ØrnÅrsmøte tirsdag
28. mars kl. 18:30 på Jarseng

Agenda:

1. Godkjenne de
stemmeberettigede

2. Godkjenne
innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent,
sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets
årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

 • Styrets beretning
 • Beretning fra sportslig
 • Beretning fra arrangement
 • Beretning fra anlegg, herunder løyper og huskomiteen
 • Beretning fra informasjon og klubbsosialt
 • Beretning fra økonomi5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

 • Leder og nestleder
 • 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 • Revisor og revisors stedfortreder
 • Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 • Valgkomité
  med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
   


Forslag under
punkt 6 må være styret i hende innen tirsdag 14. mars (mail@iforn.no)


Rulleski er populært for tiden. Hvilket rulleskimerke synes du er de beste?
Swenor
ProSki
OneWay
Marwe

Andre meningsmålinger
 
© IF Ørn       Jarsengveien 150 - Postboks 2109 , 3798 SKIEN       Tlf: 35500016       mail@iforn.no