Løypeprosjektet

Anlegget på Jarseng er flott, men nye krav til løypebredde og økt behov for snøproduksjon i snøfattige vintre skaper behov for modernisering av anlegget.

Klikk på bildet for å vise det større - Dugnadsgjeng
Klikk på bildet for å vise det større - Dugnadsgjeng Klikk på bildet for å vise det større - Oversikt løypeprosjektet
 

Løypeprosjektet er så vidt i gang igjen for sommeren. Dette året håper vi å fullføre de resterende aktivitetene på prosjektet, med bro på stadion og lyssetting i Lidsetertraseen som de største jobbene. 


Løypeprosjektet består av en ny trase på vestsiden av bekken/ Jarsengkjenna. Den nye sløyfa vil bl.a. inneholde en lang rolig motbakke. Også den gamle traseen ved Lid seter er oppgradert og vil bli lyssatt. Det er søkt om spillemidler og kommunale anleggsmidler til arbeidet. Alle tiltak har en kostnadsramme på 3,1 mill.kr. Mål for prosjektet: Skianlegget på Jarseng skal videreutvikles til bl.a. å inneholde en løypetrase basert på kunstsnø tilsvarende 2,5 km (1,3 km i dag). Det kommer en ny sløyfe med lys på ca. 500 meter vest for bekken/ Ormetjenn. Nye løyper skal konsentreres rundt langrennsstadion for å skape intimitet og tilrettelegge for effektiv snøproduksjon. Skianlegget på Jarseng skal videreutvikles slik at det kan avvikles kretsmesterskap og landsrenn på alle distanser under 15 km, også i år med lite natursnø. Løypeprofil og 6 meter bredder i den nye kunstsnøtraseen skal bidra til å øke anlegges kapasitet og kvalitet både for fritidsbruk, trening og konkurranse. Noen tiltak: Løypebredde på 6 meter i ny og gammel kunstsnøtrase Forbedre løypeprofil med bla. flere slake og litt lengre motbakker Drenering og heving av trase for å hindre overvann Utvide snøproduksjonsanlegg slik at anlegget også kan betjene den nye løypa vest for bekken. Utvidelse av bro på stadion fra 4,5m til minst 5,5 m Tegnforklaring til kart: Blå: Rehabilitering av eksisterende trase Grønn: Deler av trase uten nye tiltak Rød: Nye løyper med lys

Klikk på bildet for å vise det større - Oversikt løypeprosjektet

Rulleski er populært for tiden. Hvilket rulleskimerke synes du er de beste?
Swenor
ProSki
OneWay
Marwe

Andre meningsmålinger
 
© IF Ørn       Jarsengveien 150 - Postboks 2109 , 3798 SKIEN       Tlf: 35500016       mail@iforn.no